CO JE ACCESS CONSCIOUSNESS®?

ACESS BARS®ACCESS ENERGY FACELIFT™, ACCESS BODY PROCESESACCESS SOP™ABUS HOLD

jedinečné techniky ze širokého spektra nástrojů ACCESS CONSCIOUSNESS. Revoluční metoda, která umožňuje rychle změnit naše vědomí a odblokovat co je potřeba.  Tuto metodu objevil,  v Kalifornii, v roce 1990 Gary Douglas,  zakladatel těchto terapeutických postupů. ACCES BARS® –  Gary  objevil a pojmenoval 32 bodů na hlavě,  jejichž stimulací  se spouští léčivé procesy,  na fyzické, i psychické úrovni.

ACCESS CONSCIOUSNESS®

je soubor nástrojů a procesů, které jsou navrženy tak, aby každému více otevřely vědomí. Vědomí nehodnotí. Je to ochota a schopnost být zcela vědomý a v přítomnosti ve všech oblastech našeho života. Vědomí nabízí nepřetržitou schopnost uvědomovat si více možností, mít větší možnost výběru a získat od života více. Jak procházíme životem sbíráme spousty myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Informace s negativním nábojem mizí. Je to podobné, jako když zmáčknete tlačítko delete na počítači. Již po prvním sezení se dějí změny a to co již nepotřebujete  se začne vymazávat.  Vaše vědomí se začne nastavovat na přijímání pozitivních informací. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám. Celý váš život se může změnit, to znamená, že bude snazší.

Motto metody: Všechno v mém životě ke mně přichází s radostí,                                              lehkostí a slávou.

Metoda pomáhá uvědomit si sebe sama, coby nekonečnou bytost, jíž ve skutečnosti jsme a vstoupit tak do možností tvořit si život za hranice toho, čemu jsme věřili. Uvolní polaritu, uvěznění, podmíněnost a omezení v myšlenkách, pocitech a emocích. Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: “ Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod.  Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes.

Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost“.

Co když můžete vypnout a vyčistit síť Vašich myšlenek, které Vám již neslouží a staví se do cesty, jako překážky a co kdyby již zítra byl život mnohem lehčí a příjemnější.